Hold fast eller gi slipp


Når livet tar en U-sving

og når du trenger støtte

Livet er en balanse

mellom å holde fast og gi slipp

I vårt moderne samfunn er tid et knapphetsgode og oppgavene mange. Livet byr på gleder og sorger, utfordringer og små og store prøvelser. Vi har alle behov for et godt liv og en god livskvalitet, og noen ganger er det helt nødvendig å stoppe opp, søke hjelp og bruke tiden for seg selv for å:


”Det viktigste er ikke hva

som blir gjort mot meg,

men heller hva jeg gjør med

hva som blir gjort mot meg”

(Sartre)

  • komme videre etter en krise
  • gi slipp på fastlåste mønstre som holder deg tilbake
  • mestre stress og unngå utbrenthet
  • klare å håndtere nedstemthet, depresjon og/eller angst
  • sortere og ta valg som holder fast på dine verdier og det som

er viktig for deg

  • gi slipp på det som trekker deg ned
  • ta bedre vare på deg selv
  • klare å sette grenser og si nei
  • eller rett og slett hjelp for å bli bedre kjent med deg selv,

dine behov og dine ønsker

GESTALTTERAPI PÅ DAGTID OG KVELDSTID

Storgaten 20, 3126 Tønsberg

Tlf.: 41 41 42 88

E-post: trine@tidfordeg.no

Copyright @ All Rights Reserved

TID FOR DEG - gestaltterapi-samtaleterapi

Trine Fosse, gestaltterapeut MNGF

Organisasjonsnummer.: 914 361 621

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept