Gestaltterapeut eller psykolog

Gestaltterapeut eller psykolog?

Der mange likehetstrekk mellom det en psykolog og en gestaltterapeut gjør i en terapitime. Utdanningen for psykologer er litt annerledes enn utdanningen for gestaltterapeuter, men både psykologer og gestaltterapeuter følger Helsepersonelloven.

 

For å bli psykolog kreves det bl.a. et 6 års studieløp, mens det er et 4 årig studieløp for å bli utdannet som gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole (NGI). For å komme inn på terapeutstudiet ved NGI, kreves det imidlertid 3 års høyere utdanning samt profesjonell erfaring i arbeid med mennesker. I tillegg må søkerne gjennom et opptaksintervju hvor egnetheten som potensiell terapeut blir vurdert.

 

For å bli uteksaminert som gestaltterapeut ved NGI, kreves det at studentene har fått god innsikt i eget menneskesyn, egne verdier, holdninger, prosesser og hvem man er i relasjon til andre. Dette trenes opp gjennom måten undervisningen gjennomføres på og gjennom kravet om ca 100 timer egenterapi både før og under studiet. Undervisningen på NGI er en blanding av forelesninger og egenprosesser og lagt opp på en slik måte at studentene lærer seg gestaltteoriene og -metodene gjennom å jobbe seg igjennom egen historie, egne opplevelser og egne utfordringer. På den måten blir man kjent med egne mønstre og egen sosial atferd og får god innsikt i hvordan det er å være klient. Dette betyr at når du går til en gestaltterapeut, så møter du en person som vet hvordan det er å sitte i klientstolen. Du møter en likeverdig. Utdanningen til psykologer og psykiatere inneholder ikke en slik egenprosessdel.


I tillegg krever NGI at studentene skaffer seg erfaring med å arbeide med gestalt i løpet av studiet. Både ved å ta imot klienter og gjennom annen praksis. Klientarbeidet følges tett opp av skolen gjennom krav om hyppig veiledning. Dette skaper en trygghet for deg som klient.

 

I motsetning til psykologer, stiller ikke gestaltterapeuter sykdomsdiagnoser. I gestaltterapi tenker vi  at mennesket tilpasser seg sine livssituasjoner på en kreativt måte, for å overleve, med de ressursene, begrensningene og omgivelsene som er tilgjengelig i øyeblikket. Vi kaller det heller kreativ tilpasning enn sykdom. Med dette som bakgrunn er jeg som gestaltterapeut derfor opptatt av det som skjer mellom deg som klient og meg som terapeut i øyeblikket, her og nå. Jeg kommer ikke til å være nøytral i relasjon til deg som klient, men jobber ut fra at dette er et møte mellom to mennesker og tar tak i det som skjer mellom oss, her og nå. Denne måten å jobbe terapeutisk på skiller seg litt ut fra den tradisjonelle klient-terapeutrelasjonen.

 

For både psykologer og gestaltterapeuter er det vanskelig å garantere resultat eller si noe om varighet på terapien på forhånd. Ethvert menneske er unikt,  men min erfaring som terapeut er at personer som har vært motivert til å jobbe med seg selv har raskt fått en lettere tilværelse.


Gestaltterapi er anerkjent både blandt leger og bedriftsledere. For mer info, se  blant annet artikkel i Tidsskrift for  Den norsk legeforeningen: "Gestaltpsykoterapi – et supplerende terapitilbud".

TID FOR DEG - gestaltterapi-samtaleterapi

Trine Fosse, gestaltterapeut MNGF

Organisasjonsnummer.: 914 361 621

GESTALTTERAPI PÅ DAGTID OG KVELDSTID

Torødveien 101A, 3135 Torød (Nøtterøy)

Tlf.: 41 41 42 88

E-post: trine@tidfordeg.no

Copyright @ All Rights Reserved