Gestaltterapi - noe for deg?

Gestaltterapi - noe for deg?

En av gestaltterapiens grunnleggere, Fritz Perls, har uttalt:

"Gestaltterapi er en for fin metode til bare å bli brukt på syke mennesker"


Gestaltterapi kan være nyttig hvis du har behov for å bearbeide traumatiske opplevelser, til å finne ut av problemfylte relasjoner og vanskelige situasjoner i familie- og/eller arbeidsliv, hvis du har behov for hjelp til å sortere i livet ditt eller du trenger støtte i en vanskelig tid, som f.eks. eksistensielle kriser og livskriser.


Vi mennesker er født med en kreativ tilpasningsevne. Helt fra vi er små babyer tilpasser vi oss i møte med våre omgivelser på en så kreativt og god måte som vi bare kan. For å overleve. Hvordan vår kreative tilpasning utvikler seg er avhengig av hvilken støtte vi har, og har fått, fra våre omgivelser.


Men en del av tilpasningsmønstrene som passet godt når vi var små, passer ikke like godt i livet etterhvert som vi vokser opp. Vi kan av og til sittende fast i gammel atferd og vi har en tendens til å fortsetter å løse utfordringer på den samme, gamle måten, selv om vi erfarer at denne ikke lenger er særlig hensiktsmessig. Og fortsetter vi å gjøre som vi alltid har gjort, kan vi ikke forvente annet enn at det som pleier å skje, skjer.


Alle situasjoner vi møter i livet, gir oss en mulighet til å finne den beste balansen mellom våre behov og ressursene i omgivelsene rundt oss. Men noen ganger trenger vi litt hjelp for å klare å se hele situasjonen (det som er) og til å finne ut av hvilke valgmuligheter som finnes. Og det er først når vi forstår og aksepterer det som er (både egne reaksjoner og behov og hvilke begrensninger og muligheter som finnes) at vi er best rustet til å ta egne, bevisste valg som kan bidra til at en ønsket endring kan skje.


Gestaltterapi egner seg både som individuell terapi, for både barn, unge og voksne. Og den egner seg godt for par og grupper. I utgangspunktet kan alle som har behov for en samtalepartner oppsøke en gestaltterapeut.


Hvis du trenger noen å snakke med eller har behov for å utforske din livssituasjon, så ta kontakt, se kontaktinformasjon her, så kan vi sammen utforske det som er i ditt liv og finne frem til dine styrker og de valgmulighetene som finnes. Velkommen!

GESTALTTERAPI PÅ DAGTID OG KVELDSTID

Storgaten 20, 3126 Tønsberg

Tlf.: 41 41 42 88

E-post: trine@tidfordeg.no

TID FOR DEG - gestaltterapi-samtaleterapi

Trine Fosse, gestaltterapeut MNGF

Organisasjonsnummer.: 914 361 621

Copyright @ All Rights Reserved