Hjem - Tid for deg

Livet er en balanse mellom å holde fast og gi slipp

I vårt moderne samfunn er tid et knapphetsgode og oppgavene mange. Livet byr på gleder og sorger, utfordringer og små og store prøvelser. Vi har alle behov for et godt liv og en god livskvalitet, og noen ganger er det helt nødvendig å stoppe opp, søke hjelp og bruke tiden for seg selv for å: Les mer

Trenger du noen å snakke med?

Både familie, venner og kollegaer kan være gode og viktige samtalepartnere, men noen ganger i livet kan det være nyttig å snakke med noen som er trenet i å møte mennesker i krise. En som har taushetsplikt og som ikke kjenner deg. En du ikke har en personlig relasjon til. Det kan få frem noe annet. Gestaltterapeuter er trenet i å møte et menneske som en likeverdig person uten å dømme, tolke og komme med velmenende råd.  Les mer

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapiens grunntanke er at den enkelte selv er ansvarlig for sine valg og handlinger - innenfor de begrensninger omgivelsene gir. I Gestaltterapi tenker vi at vi mennesker er en helhet med tanker, følelser og kropp hvor alt henger sammen med alt. Vårt mål er å bevisstgjøre egne behov, følelser, reaksjoner og handlinger slik at vi kan erkjenne og se oss selv, og de valgene vi tar.  Les mer

GESTALTTERAPI PÅ DAGTID OG KVELDSTID

Storgaten 20, 3126 Tønsberg

Tlf.: 41 41 42 88

E-post: trine@tidfordeg.no

TID FOR DEG - gestaltterapi-samtaleterapi

Trine Fosse, gestaltterapeut MNGF

Organisasjonsnummer.: 914 361 621

Copyright @ All Rights Reserved